(*)Tác dụng có thể khác nhau tùy theo cơ địa mỗi người